Posted in Once Upon in Universe.

[รีรัน]

Lost in my head

คุณรู้จัก Sex Toy มั้ย? entry นี้ถ้าคุณเป็นชายควรอ่าน เป็นหญิงยิ่งควรอ่าน เปิดประเด็นมาก็ได้ติดเรท 18+ กันเลย ในประเทศไทยยังไม่มีร้าน Sex Toy Shop ต่างจากอีกหลายๆประเทศเนื่องด้วยกฎหมายและจารีตประเพณีของประเทศเรายังรับกับสิ่งนี้ไม่ได้ ผมไม่เชื่อแน่ๆถ้าบอกว่าไม่มีคนไทยเลยสักคนที่ไม่มี Sex Toy ไว้ในครอบครอง แต่จะให้ออกมาประกาศให้พี่น้องชาวไทยรับรู้กันทั้งประเทศว่าตัวข้ามีไว้และใช้งานก็กระไรอยู่ Sex Toy ที่เรา“น่าจะ” รู้จักกันดีก็คงเป็นแบบแท่งและแบบที่สั่นได้ “ไวเบเตอร์” หรือที่นิยมเรียกกันว่าเจี๊ยวสั่นไหวถ้าใครมีอยู่แล้วหรือกำลังคิดจะมีไว้ลองอ่านหนังสือ “ดอกไม้ใต้โลก” โดยพี่ก้อง ทรงกลด บางยี่ขัน หรือ @zcongklod ของสำนักพิมพ์ a book ได้กล่าวถึง ของปลอม ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวจริงที่ทำร้ายโลกของเรา…

เนื่องจากของปลอมประเภทแท่งจะมีสารพลาเลท (Phthalates) เป็นสารที่ใช้ทำให้พลาสติกพวกโพลีไวนิลคลอไรด์หรือที่เรียกว่า PVC และอีกหลายชนิดเกิดความอ่อนนิ่ม (Plasticizers) ดังนั้นจึงพบในสารเคลือบผวต่างๆ ที่มีส่วนประกอบของ PVC และโพลีไวนิลอะซีเตท โฟม กาว สีและซีลแลนท์ สารพทาเลทถูกสงสัยว่ามีคุณสมบัติคล้ายๆฮอร์โมน ดังนั้น เมื่อเข้าสู่ร่างกายอาจเกิดความไม่สมดุลของระดับฮอร์โมนในร่างกาย หรืออาจก่อให้เกิดมะเร็งนั้นเอง

ส่วนพวกประเภทสั่นไหวหลักการทำงานคือต้องใช้แบตเตอรี่ ตัวแบตเตอรี่นี้เองที่เมื่อถูกใช้ไปก็ปริมาณขยะทางอิเลคโทรนิคเพิ่มมากขึ้นเพราะแบตเตอรี่ผลิตมาจากสารพวกสารตะกั่ว สารแมงกานีส สารแคดเมียม สารนิเกิล สารปรอท และสารเคมีที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา เช่น กรดซัลฟูริก เป็นต้น สารพิษต่าง ๆ เหล่านี้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนต่อแหล่งน้ำ ผิวดิน พื้นดิน และบรรยากาศแล้วแพร่ไปสู่คน พืช และสัตว์ก็มีสูง ลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้น

ทำให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลัน หรืออย่างเรื้อรัง เกิดการปนเปื้อนในอาหาร สามารถดูดซึมผ่านทางผิวหนังได้อีกด้วย
ทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อดิน น้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำผิวดินใกล้เคียงที่ใช้เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ทำให้สารพิษดังกล่าวปนเปื้อนลงในดิน
ทำให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศจากการแพร่กระจายของไอสารเคมี หรือฝุ่นละอองจากการเผาขยะมูลฝอยที่มีกากแบตเตอรี่ทิ้งปะปนอยู่

นี้คือผลจาก“ของปลอม” ที่ทำให้โลกและมนุษย์”เจ็บจริง”

เหอๆ

ตูว่านะ

ข้อมูลจาก:diachrome.co.th และศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา
เรื่องราวสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโลกของเราแต่เราอาจยังไม่รู้เอาไปอ่านได้ที่ เครือข่ายต้นไม้ขี้เหงา

View original post

Advertisements

Author:

เป็นติวเตอร์สอนวิชาฟิสิกส์ ที่ชอบของเล่น หลงรักการ์ตูน อยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รีบร้อน และเชื่อว่าความเรียบง่ายเป็นอะไรที่สุดยอดเสมอ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s